سیستم هوشمند پرده، کرکره و درب پارکینگ

کنترل هوشمند پرده، کرکره و درب پارکینگ:

  • امکان کنترل هوشمند پرده و یا کرکره برقی با توجه به سناریو مورد علاقه کاربر
  • امکان کنترل هوشمند پرده یا کرکره برقی با توجه به سنسور های حساس به نور
  • امکان کنترل پرده یا کرکره برقی به صورتی دستی
  • امکان کنترل هوشمند درب های پارکینگ ریموتی
  • امکان طراحی سناریو بر اساس مکان ماشین و یا موبایل شخص
سیستم هوشمند پرده، کرکره و درب پارکینگ