سازه های محافظ استخر

خدمات شرکت ما در زمینه سازه استخر از جنس پلی کربنات شامل:

  • سازه های ثابت
  • سازه های متحرک

سازه های ثابت:

این مدل به دلیل ثابت بودن، تنها با ارتفاع زیاد ساخته می شوند که درب ورودی و در صورت درخواست مشتری دارای پنجره نیز خواهند بود.

سازه های متحرک:

  • این نوع سازه بنا به درخواست مشتری هر ۲ تا ۳ متر روی ریل حرکت کرده و در انتهای مسیر جمع می شوند.
  • این نوع سازه در دو نوع با ارتفاع کم و ارتفاع زیاد طراحی و ساخته می شوند.
  • سازه های متحرک بنا به درخواست کارفرما به دو صورت دستی و تمام اتوماتیک قابلیت طراحی و ساخت را دارند.

سازه متحرک با ارتفاع زیاد

سازه با ارتفاع کم

انواع پلی کربنات:

  • پلی کربنات تخت فشرده
  • پلی کربنات دو جداره
  • پلی کربنات سه جداره

رنگ پلی کربنات ها:

  • شفاف، شیری و با بنا به درخواست مشتری در رنگ های متنوع قابل ارائه می باشد.