مراحل ساخت و تجهیز استخر توسط ما:

 • طراحی استخر

به وسیله نرم افزار های سه بعدی و با توجه به سلیقه شما ، شکل و ابعاد استخر طراحی می شود

 • خاکبرداری از محل

تجهیزات و ماشین آلات مناسب و مورد نیاز جهت گود برداری و آماده سازی

 • شیب بندی و صاف کردن کف استخر

استفاده از ماشین آلات مناسب جهت بستر سازی و ایجاد شیب مورد نیاز در کف محوطه

 • پیکر بندی و آرماتور بندی کف و دیواره

استفاده از آرماتور جهت استحکام دیواره ها و کف

 • جایگزاری سیستم لوله کشی

استفاده از لوله و اتصالات مناسب

 • کابل کشی و جایگزینی فریم چراغها واتراستاپ

استفاده از کابل های با پوشش مناسب

 • بتن ریزی کف

استفاده از بتن مناسب با شرایط محیط و شرایط تکتونیکی محل

 • ساخت دیوار

استفاده از مواد مناسب و مستحکم برای جلوگیری از ترک خوردگی

 • آب بندی و اتمام دیواره ها

استفاده از ملات مناسب و مطمئن از ترکیب چسب بتن و سیمان خاص و پودر سنگ جهت آب بندی

 •  تست آببندی و سپس سرامیک کاری

استفاده از سرامیک های مناسب و با قابلیت طراحی نقش دیواره و کف

 • پر کردن پشت دیوارهای استخر و محوطه سازی
 • طراحی و آماده سازیه موتورخانه و تسویه خانه
 • راه اندازی و استفاده از استخر