توضیحات پروژه

سازه متحرک محافظ استخر با ارتفاع کم از جنس پلی کربنات

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: سرکا خانم مهرپور
آدرس: کلاردشت
تکمیل شده: فروردین 95