توضیحات پروژه

سازه ثابت محافظ استخر با ارتفاع زیاد از جنس پلی کربنات

روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدات با دستگاه جمع کننده ثابت

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: سرکار خانم قادری
آدرس: سوادکوه
تکمیل شده: فروردین 95