توضیحات پروژه

روکش حباب دار شفاف،  آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت همراه دستگاه متحرک آلومینیومی

اجرا شده در چالوس

به همراه روکش جکوزی به صورت ذستی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: جناب آقای غفزانی
آدرس: چالوس
تکمیل شده: مرداد 96