توضیحات پروژه

سازه متحرک محافظ استخر با ارتفاع زیاد از جنس پلی کربنات فشرده با کنترل از راه دور

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مهندس شریف نصب
آدرس: نور
تکمیل شده: خرداد 95