توضیحات پروژه

طراحی و پیاده سازی آبنما های زیبا و نور پردازی محوطه

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مهندس مجاهدزاده
آدرس: شهرک زعفرانیه
تکمیل شده: فروردین 96