توضیحات پروژه

روکش حبابدار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت شفاف رنگ با دستگاه جمع کننده متحرک آلومینیومی

روکش استخر

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای فشارکی
آدرس: استان مازندران متل قو
تکمیل شده: دی 95
روکش شفاف