توضیحات پروژه

روکش حبابدار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی رنگ با دستگاه جمع کننده،  همراه با نیمکت چوبی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای دکتر جباری
آدرس: دماوند
تکمیل شده: شهریور 95