توضیحات پروژه

روکش حباب دار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی رنگ با جمع کننده ثابت دستی به همراه نیمکت چوبی و آبنما

روکش و نیکت چوبی و آبنما

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مهندس حسن علی
آدرس: نور
تکمیل شده: فروردین 93
روکش و نیمکت چوبی و آبنما