توضیحات پروژه

روکش حبابدار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی رنگ به همراه دستگاه جمع کننده ثابت آهنی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: قراردار شماره 113-4-93
آدرس: دماوند
تکمیل شده: تیر 93