توضیحات پروژه

روکش حبابدار آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی رنگ به همراه دستگاه جمع کننده ثابت دستی با نیمکت چوبی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: قراردار شماره 173-7-92
آدرس: استان مازندران
تکمیل شده: مهر 92