توضیحات پروژه

طراحی و ساخت جکوزی در کنار استخر به همراه راه آب

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مهندس مجاهدزاده
آدرس: شهرک زعفرانیه
تکمیل شده: شهریور 94