توضیحات پروژه

روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت، UPVC THERMO ،با کنترل از راه دور، تمام اتوماتیک

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: قرارداد شماره 86-04-94
آدرس: قشم
تکمیل شده: تیر 94