توضیحات پروژه

روکش حباب دارمشکی،  آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت همراه دستگاه ثابت آهنی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: قرارداد شماره 136-03-95
آدرس: استان البرز
تکمیل شده: خرداد 95