توضیحات پروژه

روکش حباب دار آبی،  آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت همراه دستگاه متحرک آلومینیومی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای نواب
آدرس: صفادشت
تکمیل شده: شهریور 95