توضیحات پروژه

روکش حباب دار آبی ، آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت ، همراه با دستگاه آهنی متحرک

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای محمدی
آدرس: باغ شهر آرین (کردان)
تکمیل شده: مرداد 95