توضیحات پروژه

روکش حباب دار آبی،  آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت و دستگاه جمع کننده متحرک آلومینیومی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای قدمی
آدرس: شهر کوهسار
تکمیل شده: مرداد 95