توضیحات پروژه

روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت، UPVC THERMO ، با کنترل از راه دور جمع کننده با انرژی خورشیدی، باز کردن به صورت دستی انجام می شود

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای ملک زاده
آدرس: کیش
تکمیل شده: فروردین 95