توضیحات پروژه

طراحی و ساخت روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت مدل شفاف

دستگاه جمع کننده ثابت به همراه نیمکت چوبی

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای مجاهدزاده
آدرس: شهرک زعفرانیه
تکمیل شده: مرداد 91