توضیحات

سازه استخری/پوشش/روکش/ساخت استخر/سیستم تصفیه خانه /لوله کشی و نصب رینگ جکوزی /بازسازی استخرهای فرسوده /اسیدشویی استخر و جکوزی /تعمیر و  ترمیم سرامیک کاری استخر جکوزی و سونا /نگهداری استخرهای عمومی و خصوصی /نصب سنسور رطوبت استخر/

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: دکتر پردیسان
آدرس: لواسان
تکمیل شده: مهر 98