توضیحات پروژه

عایق کاری و آببندی کف و دیواره استخر

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای خانی
آدرس: شهرک زعفرانیه
تکمیل شده: تابستان 96