مراحل ساخت استخر

تقریبا برای انواع استخر ها یکسان است. برای ساخت یک استخر ارزان باید مطابق مراحل زیر عمل کنید:

 • طراحی استخر
 • دریافت مجوز
 • خاک برداری
 • شیب بندی و صاف کردن کف استخر
 • پیکر بندی و آرماتور بندی کف و دیواره های استخر
 • جایگذاری سیستم لوله کشی
 • کابل کشی و جایگذاری چراغ ها و … 
 • بتن ریزی کف 
 • ساخت دیوارها 
 • آب بندی دیوارها
 • پر کردن پشت دیوارهای استخر
 • پر کردن استخر

توضیحات پروژه

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای شریفی
آدرس: پاوه کرمانشاه
تکمیل شده: دی 97

گالری تصاویر