توضیحات پروژه

تعریف استخر

محل نگهداری حجم معینی از آب کاملا پاکیزه و بهداشتی به منظور شنا و سایر ورزش های آبی را استخر می نامند و تفاوت اساسی استخر های استخرهای شنا با سایر شناگاهای و امان آبی در حدود و اندازه ها از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است .

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای صبوری
آدرس: سهیلیه (شهرک بهکام ناز)
تکمیل شده: تیر 98

تصاویر گالری