توضیحات پروژه

حفظ گرمای آب استخر با روکش حبابدار شفاف

پوشاندن سطح استخر گرم شده توسط روکش در شب از هدر رفتن انرژی گرمایی آن تا حد قابل قبولی جلوگیری می کند .این یعنی گرم ماندن آب برای کسانی که میخواهند در یک استخر روباز شنا کنند از اهمیت بالایی برخوردار است .استفاده از روکش در هنگام شب برای استخر هایی که از نور خورشید روز برای گرم شدن استفاده می کنند می تواند باعث حفظ گرمای آب برای روز بعد شده و نیاز کمتری به انتظار برای گرم شدن مجدد آب توسط نور خورشید خواهند بود .

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای امیری
آدرس: قوهه
تکمیل شده: دی 97