توضیحات پروژه

روکش های حبابدار از رزین های سخت شیمیایی (جنس پلی اتیلن -پلی اورتان )ساخته می شوند که پایداری مناسبی در مقابل اشعه خورشید وتغییرات آب و هوایی دارند .

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای زاهدی
آدرس: دماوند
تکمیل شده: بهمن 97

گالری تصاویر