توضیحات پروژه

مزایای استفاده از روکش استخر 
• کاهش هزینه های نگهداری
• کاهش هزینه های انرژی
• جلوگیری از ورود شاخ و برگ درختان و گرد و غبار در هنگام وزش باد
• کمک به حفظ انرژی آب استخر
• کمک به حفظ ایمنی و جلوگیری از سقوط افراد به درون استخر
• کمک به حفظ آب درون استخر

جزئیات پروژه