توضیحات پروژه

رنگ روکش های حبابدار استخری :کاورها در رنگ های مختلف قابل سفارش می باشند البته رنگ روکش میزان انتقال حرارتی روکش را مشخص می نماید بعنوان مثال روکش های شفاف بمیزان ۵الی ۱۵درصد بیشتر نسبت به روکشهای آبی انرژی خورشید را منتقل می نمایند و در نتیجه استخر روباز با روکش شفاف گرمتر از استخر روباز با روکش به رنگ آبی می باشد .

موضوع:
مشتری: آقای میزان
آدرس: نمک آبرود
تکمیل شده: شهریور 97

گالری تصاویر