توضیحات پروژه

روکش استخرها

روکش های شفاف یا نیمه شفاف معمولا بهتر از روکش های تیره یا مات عمل می کنند .چرا که روکش های شفاف با عبور نورخورشید در طول روز امکان استفاده از آن را فراهم می آورد .

با استفاده از روکش بر روی استخر می توان دمای آب را به اندازه ۹-۱۸افزایش داد.

6f971be8-8174-4ad7-ac73-1567bc41c4f7
ea8400f4-1724-40eb-bdd8-fd10885a03db

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای زرین
آدرس: پاسداران
تکمیل شده: بهمن 97

گالری تصاویر