توضیحات پروژه

روکش استخرها

روکش های شفاف یا نیمه شفاف معمولا بهتر از روکش های تیره یا مات عمل می کنند .چرا که روکش های شفاف با عبور نورخورشید در طول روز امکان استفاده از آن را فراهم می آورد .

با استفاده از روکش بر روی استخر می توان دمای آب را به اندازه ۹-۱۸افزایش داد.

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای زرین
آدرس: پاسداران
تکمیل شده: بهمن 97

گالری تصاویر