توضیحات پروژه

وقتی در یک روز خوب وآفتابی به استخر تمیز منزل خود نگاه می کنید لذت میبرید .تمام تلاش خود را انجام میدهید تا همیشه این تمیزی و منظره زیبا را حفظ کنید .اما شب باد شدیدی شروع به وزیدن کرده و وقتی فردا به استخر خود نگاه می کنید تمام منظره زیبایی را که در روز گذشته در ذهن خود داشتید از بین میرود !مشاهده می کنید که سطح استخر شما بابرگ و آشغال هایی که وزش باد آنها را وارد استخر کرده کثیف شده است .اگر شما قبلا روکش استخر تهیه کرده بودید این منظره ناراحت کننده را مشاهده نمی کردید البته هنوز هم دیر نشده شما می توانید با تهیه روکش استخر همیشه از داشتن یک استخر تمیز و پاکیزه اطمینان داشته باشید .

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: سفیر استرالیا
آدرس: پاسداران
تکمیل شده: تیر 97

گالری تصاویر