توضیحات پروژه

نصب بزرگترین دستگاه تمام اتوماتیک در ایران به ابعاد ۹*۱۵

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای صبورنیا
آدرس: شهریار
تکمیل شده: اسفند 97