توضیحات پروژه

نصب بزرگترین دستگاه تمام اتوماتیک در ایران به ابعاد ۹*۱۵

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای صبورنیا
آدرس: شهریار
تکمیل شده: اسفند 97
7b4794a1-3bf9-4eca-acad-a930bc965b18