توضیحات پروژه

روکش حبابدار ۱۳ میلی متر بادستگاه اهنی متحرک

جزییات پروژه

موضوع:
مشتری: اقای حاج قلی
آدرس: محمدشهر
تکمیل شده: شهریور99

گالری تصاویر