توضیحات پروژه

روکش آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی ، دستگاه جمه کننده تمام اتوماتیک به همراه نیمکت چوبی با چوب ترمووود فلاندی

جزییات پروژه

موضوع:
آدرس: نوشهر
تکمیل شده: تابستان 96