توضیحات پروژه

روکش محافظ حبابدار استخر

چرا باید از روکش حبابدار استفاده کنیم ؟

استفاده از روکش محافظ استخر باعث صرفه جویی در آب مصرفی و تمیزی آب می گردد .

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: آقای کریمی
آدرس: نور
تکمیل شده: دی 97

گالری تصاویر