توضیحات پروژه

روکشهای شفاف تا ۱۵درجه با کمک نور خورشید آب را گرمتر میکند اما روکش آبی چون نور کمتری را از خود عبور میدهد نهایتا تا ۵درجه سانتی گرد آب را گرمتر میکند .روکش مشکی هم به دلیل این که هیچ نوری از آن عبور نمیکند باعث دیرتر سبز شدن آب استخر میشود و معمولا مناسب استخر هایی می باشد که فاقد تصفیه خانه هستند و آب استخر زیر یک ماه تعویض میشود .جنس روکش ها ازپلی اتیلن و پلی یورتان و همچنین دارای مواد آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال و آنتی یووی می باشد که این مواد باعث میشود که در برابر نور خورشید مقاوم بوده و موجودات زنده بر روی آن رشد نکند و همچنین در برابر مواد شیمیایی مانند کلر و کات کبود و زاج از خود واکنشی نشان نمی دهد .

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: دکتر صامتی
آدرس: لواسان
تکمیل شده: آذر 97