توضیحات پروژه

روکش حبابدار شفاف با دستگاه جمع کننده pvc

موضوع:
مشتری: آقای پاداشی
آدرس: محمدشهر
تکمیل شده: مرداد 98