توضیحات پروژه

متریال مرغوب

مواد اولیه بکار رفته شده در تولید روکش های استخر ما از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عمر طولانی دارد.

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: خانم فرهنگ مهر
آدرس: فشم
تکمیل شده: مرداد 98