1365b5b0-f1e3-4eda-adfd-da2b08add45c

توضیحات پروژه

متریال مرغوب

مواد اولیه بکار رفته شده در تولید روکش های استخر ما از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عمر طولانی دارد.

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: خانم فرهنگ مهر
آدرس: فشم
تکمیل شده: مرداد 98
a63f6899-6d50-4c33-ba68-c8635483038f