توضیحات پروژه

مرایای سیستم گرمایشی تابشی

_صرفه جویی در مصرف گاز ۶۰%

_صرفه جویی در مصرف برق ۹۰%

_عدم تجمع افراد حول وسایل گرمایشی

_هزینه تعمیر و نگهداری بسیار اندک

_ایمنی بالا و کاهش خطر آتش سوزی

_گرمایش یکنواخت در کل محیط

_نصب در زمان بسیار اندک

_کاهش میزان سرمایه اولیه

_نصب در ارتفاع گرمایش در کف

_ایجاد گرمایش حتی در فضای باز

_رسیدن به دمای مطلوب در کمترین زمان

جزئیات پروژه

گالری تصاویر