این روکش ها بصورت حبابدار از رزین های سخت شیمیایی ساخته می شود که مقاومت مناسبی در مقابل اشعه خورشید و تغییرات آب و هوایی دارند .

موضوع:
مشتری: آقای اصغریان
آدرس: تهراندشت
تکمیل شده: تیر 98

This is custom heading element