توضیحات پروژه

کم کردن یا توقف سرعت تبخیر آب: اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که رطوبت کمی دارد، احتمالاً تابه‌حال متوجه تبخیر و پایین آمدن سطح آب‌شده‌اید. استفاده از پوشش برای استخر این پدیده را کاهش داده و یا متوقف می‌کند.

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: خانم مقدم
آدرس: کمالشهر
تکمیل شده: مهر97

گالری تصاویر