توضیحات پروژه

برخی از خدمات هوشمندسازان ایرانیان

بازسازی استخرهای فرسوده

اسید شویی استخر و جکوزی

تعمیر و ترمیم سرامیک کاری استخر /ساخت و بازسازی استخر جکوزی وسونا

لوله کشی استخر

جزئیات پروژه

موضوع:
مشتری: دکتر شریف کاشانی
آدرس: شهرک طاووسیه
تکمیل شده: آذر 98

گالری تصاویر