مشکلات پروتکل knx

knx

عمده مشکلات KNX که در این گزارش به آن اشاره شده است به شرح ذیل می باشد

۱- پیچیده بودن پروتکل KNX و نامناسب بودن تجهیزات هوشمند با این پرتکل برای ساختمانهای مسکونی با مصرف کننده غیر حرفه ای

۲- بدلیل اینکه برنامه نویسی پروتکل KNX شبیه دیتا بیس نویسی است برنامه نویس باید دارای تخصص بالایی بوده و زمان زیادی را صرف برنامه ریزی منزل هوشمند با این تجهیزات کند

۳- برنامه نوشته شده هر ماژول قابل رویت برای برنامه نویس بعدی که به منزل برای خدمات مراجعه می کند نبوده و در صورت اصلاح یک برنامه در ماژول امکان از بین رفتن برنامه درخواستی قبلی مشتری خواهد شد و این مورد باعث ایجاد نارضایتی زیادی در بازار این پروتکل شده است

۴- برای جلوگیری از بروز مشکلات در اجرای درخواستهای مصرف کننده هر نوع برنامه ریزی ماژولها باید در آرشیو شرکت فروشنده بایگانی شود و برنامه نویس در زمان مراجعه به واحد برای ارائه خدمات فایل برنامه ماژول مورد نظر را به همراه داشته باشد و از آنجائیکه چنین خدمات پشتیبانی عمدتا در کشورهای آسیایی وجود ندارد و در کشورهای آمریکایی ساکنین اعتقادی به پرداخت هزینه بالای این نوع خدمات ندارد تجهیزات ساخته شده با پروتکل KNX در بازار آمریکا وجود ندارند و در بازار آسیا عمدتا باعث ایجاد نارضایتی و بد بین شدن مصرف کنندگان به سیستم هوشمند شده است