سنسورهای AEOTEC

aeotec

کمپانی AEON LABS با بیش از ۱۰ سال سابقه کار و تولید و طراحی لوازم الکترونیکی در کالیفرنیا اکنون با ساخت بهترین سنسورهای مجهز به سیستم Z-WAVE در تمامی زمینه های هوشمند سازی یکی از بهترین شرکت های ساخت این تجهیزات می باشد.

برد بالای این تجهیزات یکی از محاسن بزرگ این سنسورها می باشد.

بخشی از سنسورهای ساخته شده توسط این کمپانی عبارتند از :

 • Magnetic Sensors
 • Garage Door Controllers
 • Energy Meters
 • Key Fob
 • Light Bulbs
 • Remotes
 • Z-wave Range Extenders
 • Sirens
 • Power Strips
 • OutletSwitches
 • Touch Panels
 • Motion Sensors
 • Water Sensors
 • In-Wall Controllers
 • Doorbells