نمونه کارها

همه
طراحی و هوشمندسازی ساختمان
طراحی و ساخت استخر و روکش استخر
 • روکش استخر،آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت شفاف، دستگاه متحرک آلومینیومی
  anemptytextlline
 • طراحی و پیاده سازی آبنما و نورپردازی محوطه
  anemptytextlline
 • روکش استخر، آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت شفاف، دستگاه جمع کننده متحرک آلومینیومی
  anemptytextlline
 • روکش حبابدار آبی، دستگاه جمع کننده تمام اتوماتیک به همراه نیمکت چوبی
  anemptytextlline
 • طراحی سیستم نورپردازی و روشنایی هوشمند و رقص نور
  anemptytextlline
 • روکش استخر، آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی، دستگاه جمع کننده متحرک آلومینیومی
  anemptytextlline
 • روکش استخر، آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی، دستگاه جمع کننده آهنی با نیمکت چوبی
  anemptytextlline
 • روکش استخر، آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت آبی، دستگاه جمع کننده آهنی با چهارچوب فلزی
  anemptytextlline