پروژه ها

همه
طراحی و ساخت استخر و روکش استخر
 • روکش حبابدار آبی
  anemptytextlline
 • روکش حبابدار آبی، دستگاه جمع کننده تمام اتوماتیک به همراه نیمکت چوبی
  anemptytextlline
 • طراحی و ساخت استخر، عایق کاری و رنگ
  anemptytextlline
 • روکش استخر،آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت شفاف، دستگاه متحرک آلومینیومی
  anemptytextlline
 • روکش شفاف با دستگاه جمع کننده الومینیومی چرخ دار
  anemptytextlline
 • روکش استخر،آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت مشکی، دستگاه آهنی ثابت
  anemptytextlline
 • روکش استخر،آنتی یو وی و آنتی اکسیدانت شفاف، دستگاه متحرک آلومینیومی
  anemptytextlline
 • طراحی و پیاده سازی آبنما و نورپردازی محوطه
  anemptytextlline